Onze visie

EBC gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap, de motor van onze economie. EBC meent dat een netwerk om duurzaam met elkaar verbonden te zijn en het ondernemerschap te stimuleren bijdraagt aan het vergroten van die kracht. EBC is daartoe een vereniging voor ondernemers en/of instellingen uit Ede Stad.

In de ontmoeting van elkaar en in het kennis nemen van belangrijke ontwikkelingen voor ondernemers wordt het lokaal ondernemerschap versterkt. Het EBC moet daarom ook de lokale overheid aanspreken op beleidsgebieden waar verbetering voor ondernemers nodig is.

Onze missie

Voor EBC staat lokaal ondernemerschap centraal, in samenwerking met gemeente en andere relevante partijen in Ede Stad, en we bieden een platform om het lokaal ondernemerschap te versterken.

Onze strategie

  • We bieden ondernemers en directies uit Ede Stad, en ook B&W van gemeente Ede, gelegenheid om elkaar tenminste negen keer per jaar te ontmoeten tijdens een georganiseerde bijeenkomst, bij voorkeur op een bedrijfslocatie.
  • Thema van een bijeenkomst is hetzij een presentatie van de onderneming zelf, hetzij een voor ondernemers relevant thema, al dan niet met een goede spreker. De bijeenkomst moet dus inhoudelijk relevant en inspirerend zijn voor ondernemers.
  • Wij spreken de overheid aan op zaken die van belang zijn voor ondernemers in Ede en die verbetering of aandacht behoeven. Wij vragen daarom van onze leden om kenbaar te maken welke kwesties de aandacht van de overheid nodig hebben.
  • We komen als EBC ook op voor de belangen van ondernemers als die belangen worden in het geding zijn. En we begrijpen dat regionale overheidsbesluiten impact kunnen hebben op Ede en haar ondernemers. Daarom zijn we in de Valleiregio lid van Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley (FOV).

Copyright © 2024 - Edes Bedrijfs Contact

Realisatie: Krabo Websites & Hosting